ΑΚΡ.ΤΟΙΧ.406-1

Άκρα τοίχων προστατευτικά με (PVC και αφρώδες) για κολώνες

2 cm πάχος

Εξοπλισμοί παιδότοπων-Αναλώσιμα παιδότοπου-Κωδικός ΑΚΡ.ΤΟΙΧ.404

Άκρα τοίχων προστατευτικά με (PVC και αφρώδες) σε ξυλότυπο.

3 cm πάχος

Εξοπλισμοί παιδότοπων-Αναλώσιμα παιδότοπου-Κωδικός ΑΚΡ.ΤΟΙΧ.405

Άκρα τοίχων προστατευτικά με (PVC και αφρώδες)και θεματοποίηση σε ξυλότυπο

2 cm πάχος

Εξοπλισμοί παιδότοπων-Αναλώσιμα παιδότοπου-Κωδικός ΑΚΡ.ΤΟΙΧ.406

Άκρα τοίχων προστατευτικά με (PVC και αφρώδες)

2 cm πάχος

Copyright © 2009 Bubble toys
Powered by Softways S.A.