ΑΨΙ.AQ.5304

6 m

3.70 h (καθαρό ύψος διάβασης κάτω απο την αψίδα)

ΑΨΙ.AQ.5317
10.00x5.00 m
ΑΨΙ.AQ.5328

8.00x5.00 m

ΑΨΙ.AQ.5337
8.40x5.20 m
Copyright © 2009 Bubble toys
Powered by Softways S.A.